Thanh Ram Laptop 8G chính hãng – DDR4 8G Laptop cũ

650.000